Onze diensten

Bewindvoering

Bewindvoering wordt via de rechtbank aangevraagd en daarna worden uw financiële zaken beheerd en bepaald door de bewindvoerder. Dit kan u of een naaste helpen om controle te krijgen en te hebben over de inkomsten en uitgaven. Het is een traject dat intensief samen wordt aangegaan.

Meer informatie >

Budgetbeheer

Als u schulden heeft en uw financiële situatie is niet meer in balans dan is budgetbeer de uitkomst. Wij nemen het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over. Bij budgetbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank. Er is een volmacht die de afspraken tussen u en ons beschrijft.

Meer informatie >

Mentorschap

Mentorschap wordt uitgevoerd wanneer de cliënt niet meer in staat is om in eigen zorg te voorzien of hier beslissingen over te maken. Mentorschap wordt gezien als een uiterst redmiddel. Alle beslissingen over lichamelijke en geestelijke aspecten worden door onze bewindvoerders genomen.

Meer informatie

Zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw volledige focus kunnen leggen op de zorg voor uw cliënt. De cliënt heeft rust en stabiliteit nodig. De meeste cliënten met financiële problemen of een onstabiele financiële situatie ervaren hierdoor stress wat de cliënt niet ten goede komt. Op zo’n moment is het tijd voor Kerff.

Meer informatie

Mentorschap

De kantonrechter kan een mentorschap toekennen over een persoon wanneer deze door lichamelijke en/of geestelijke toestand (tijdelijk) zijn niet-vermogensrechtelijke belangen kan waarnemen (artikel 1:450 BW). Mentorschap kan worden aangevraagd door de cliënt of namens de cliënt door een familielid of directe betrokkenen van de cliënt. De aanvraag voor het mentorschap word ingediend bij de kantonrechter. Kerff Bewindvoeringen kan u begeleiden bij het indienen van een aanvraag voor mentorschap of namens u de aanvraag indienen bij de kantonrechter. Wanneer er door de kantonrechter mentorschap wordt toegekend neemt Kerff Bewindvoeringen de beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de cliënt.

Kerff Bewindvoeringen voert mentorschap alleen uit in combinatie met bewindvoering. Mentorschap wordt uitgevoerd wanneer de cliënt niet meer in staat is om in eigen zorg te voorzien of hier beslissingen over te maken. Mentorschap wordt door Kerff Bewindvoeringen wel gezien als een belangrijke ondersteuning, bij mentorschap en bewindvoering worden namelijk alle beslissingen over het financiële en  lichamelijke door Kerff Bewindvoeringen genomen. Tijdens mentorschap worden alle gesprekken met bijvoorbeeld artsen, advocaten en andere hulpverleners gevoerd of bijgewoond door de mentor. Bij mentorschap is het belangrijk om de cliënt te leren kennen voor zover mogelijk, en contact te hebben met de familie of andere relaties van de cliënt om op deze manier een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt en de geschiedenis van de cliënt te krijgen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er genoeg contact word gehouden met de cliënt, dit is geheel afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt.

Levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een standaard testament worden de wensen vastgelegd van een cliënt voor na het overlijden m.b.t. de nalatenschap van de cliënt. Het standaard testament treed pas in werking na het overlijden van de cliënt.

In een levenstestament worden de wensen van een cliënt vastgelegd welke tijdens het leven van de cliënt ten uitvoer worden gebracht. Het levenstestament treed tijdens het leven van de cliënt in werking wanneer de cliënt niet meer zelf in staat is om deze wensen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, een ongeval , lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang of een ziekenhuisopname.

In een levenstestament kan een cliënt Kerff Bewindvoeringen benoemen om namens de cliënt zijn financiële en/of persoonlijke belangen te behartigen volgens zijn wensen, normen en waarden. Om wensen en belangen van een cliënt te kunnen behartigen is het belangrijk om de cliënt te leren kennen voor zover mogelijk, en om genoeg contact te onderhouden met de cliënt dit is geheel afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt.