Onze diensten

Bewindvoering

Bewindvoering wordt via de rechtbank aangevraagd en daarna worden uw financiële zaken beheerd en bepaald door de bewindvoerder. Dit kan u of een naaste helpen om controle te krijgen en te hebben over de inkomsten en uitgaven. Het is een traject dat intensief samen wordt aangegaan.

Meer informatie >

Budgetbeheer

Als u schulden heeft en uw financiële situatie is niet meer in balans dan is budgetbeer de uitkomst. Wij nemen het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over. Bij budgetbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank. Er is een volmacht die de afspraken tussen u en ons beschrijft.

Meer informatie >

Mentorschap

Mentorschap wordt uitgevoerd wanneer de cliënt niet meer in staat is om in eigen zorg te voorzien of hier beslissingen over te maken. Mentorschap wordt gezien als een uiterst redmiddel. Alle beslissingen over lichamelijke en geestelijke aspecten worden door onze bewindvoerders genomen.

Meer informatie

Zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw volledige focus kunnen leggen op de zorg voor uw cliënt. De cliënt heeft rust en stabiliteit nodig. De meeste cliënten met financiële problemen of een onstabiele financiële situatie ervaren hierdoor stress wat de cliënt niet ten goede komt. Op zo’n moment is het tijd voor Kerff.

Meer informatie

Budgetbeheer

Als u ernstige schulden heeft of juist financiële problemen wilt voorkomen, kunnen wij, uw bewindvoerder in Limburg, met budgetbeer uitkomst bieden. Wij nemen dan het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over. In de praktijk komt dit neer op de situatie dat uw inkomen  op een speciale rekening gestort wordt die wij alleen beheren. Wij zorgen dat de vaste lasten betaald worden en u krijgt een wekelijks of maandelijks budget als leefgeld. Budgetbeheer brengt dus rust in uw financiële situatie en voorkomt dat u problemen als huisuitzetting of afsluiting van gas, licht en water.

Bij budgetbeheer is er echter geen sprake van een beschikking van de rechtbank, er wordt gewerkt met een volmacht. Deze volmacht beschrijft welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en ons. Het gehele traject is vergelijkbaar als bij bewindvoering. Er wordt een beheer- en leefgeldrekening geopend voor u. Omdat er geen beschikking is vanuit de rechtbank hoeft er geen boedelbeschrijving, rekening en verantwoording te worden opgestuurd naar de rechtbank. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het handelen en de controle in het proces van budgetbeheer.

Het is dus in het belang van u. Wij helpen u om uw financiële situatie weer onder controle te krijgen zodat u weer positief naar de toekomst kunt kijken. Een belangrijk onderdeel van ons proces is ons persoonlijk overleg. We gaan veel overleggen, want buiten het in orde brengen van uw financiën, vinden wij het ook belangrijk dat u leert om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Dat betekent dat ook beide partijen zich altijd moeten houden aan de gemaakte afspraken.

Hoe werkt dat nu met die rekeningen?

Zoals eerder genoemd word er net als bij het proces bewindvoering ook bij budgetbeheer een beheer- en leefgeldrekening geopend. Op de beheerrekening komen alle inkomsten van u binnen. Vanuit deze rekening worden alle vaste lasten en kosten betaald. Wanneer alle vaste lasten en kosten zijn betaald, wordt er iedere week een bedrag aan leefgeld overgemaakt naar de leefgeldrekenening. Het leefgeld is dus afhankelijk van het inkomen dat overblijft nadat alle vaste lasten en kosten zijn betaald, dit kan dus per situatie verschillen. U krijgt alleen een bankpas van de leefgeldrekening. Beide rekeningen worden dus door ons beheert.

Het process

Het proces van budgetbeheer komt grotendeels overeen met het proces van bewindvoering, in deze tekst worden de verschillen besproken tussen de processen van bewindvoering en budgetbeheer. Kerff Bewindvoeringen gebruikt het proces budgetbeheer regelmatig als voorafgaand proces aan bewindvoering.

Bij budgetbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank, in plaats van een beschikking wordt er gewerkt met een volmacht. De volmacht beschrijft welke afspraken er zijn gemaakt tussen de cliënt en Kerff Bewindvoeringen, de volmacht wordt ondertekend door de cliënt en Kerff Bewindvoeringen.

Ten aanzien van het financiële aspect van deze samenwerking wordt grotendeels hetzelfde gehandeld als bij bewindvoering. Ook bij budgetbeheer worden er een beheer- en leefgeldrekening geopend voor de cliënt. Omdat er geen beschikking is vanuit de rechtbank hoeft er geen boedelbeschrijving en rekening en verantwoording te worden opgestuurd naar de rechtbank, in een dergelijke situatie is er dus geen controle vanuit de rechtbank. In een dergelijke situatie zijn de cliënt en Kerff Bewindvoeringen zelf verantwoordelijk voor het handelen en de controle in het proces van budgetbeheer. Om dit proces en deze samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen word er dan ook veel overleg gepleegd met de cliënt. Hierbij is het dan ook erg belangrijk dat beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Het budgetbeheer dossier

Net als bij bewindvoering wordt er voor u zowel een fysiek als een digitaal dossier aangelegd. Alle belangrijke gegevens die wij van of voor u ontvangen worden ingescand en in het digitale dossier opgeslagen. Daarnaast worden alle papieren gegevens ook opgeslagen in het fysieke dossier. Op deze manier van werken wordt er zorg gedragen dat alle gegevens van u veilig zijn opgeslagen en dat er geen gegevens verloren kunnen gaan.

Tijd bij Kerff

Wij zijn iedere dag van 10.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar voor dringende vragen. In ons intakegesprek worden vaste overlegmomenten afgesproken voor persoonlijk contact. Daarnaast kan er ook per mail vragen gesteld worden. Deze vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Ook is het mogelijk om een afspraak op ons kantoor te maken of ee huisbezoek. Van alle verzoeken, vragen en gesprekken wordt er een verslag gemaakt en digitaal opgeslagen in het dossier. Op deze manier kan er door beide partijen ten alle tijden worden nagelezen wat er is afgesproken.