Onze diensten

Bewindvoering

Bewindvoering wordt via de rechtbank aangevraagd en daarna worden uw financiële zaken beheerd en bepaald door de bewindvoerder. Dit kan u of een naaste helpen om controle te krijgen en te hebben over de inkomsten en uitgaven. Het is een traject dat intensief samen wordt aangegaan.

Meer informatie >

Budgetbeheer

Als u schulden heeft en uw financiële situatie is niet meer in balans dan is budgetbeer de uitkomst. Wij nemen het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over. Bij budgetbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank. Er is een volmacht die de afspraken tussen u en ons beschrijft.

Meer informatie >

Mentorschap

Mentorschap wordt uitgevoerd wanneer de cliënt niet meer in staat is om in eigen zorg te voorzien of hier beslissingen over te maken. Mentorschap wordt gezien als een uiterst redmiddel. Alle beslissingen over lichamelijke en geestelijke aspecten worden door onze bewindvoerders genomen.

Meer informatie

Zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw volledige focus kunnen leggen op de zorg voor uw cliënt. De cliënt heeft rust en stabiliteit nodig. De meeste cliënten met financiële problemen of een onstabiele financiële situatie ervaren hierdoor stress wat de cliënt niet ten goede komt. Op zo’n moment is het tijd voor Kerff.

Meer informatie

Bewindvoering

Soms kunt u, of een familielid de financiële huishouding niet meer goed regelen of is het niet meer verantwoord dat iemand bijvoorbeeld door leeftijd of een psychisch probleem zijn geldzaken in eigen beheer doet. Dan is het Tijd voor Kerff.

Bewindvoering bij Kerff

Bij bewindvoering nemen wij het totale financiële beheer over. Dit betekent dat alle inkomsten  bij ons binnen komen. En wij betalen daarvan de vaste lasten en bepalen het leefgeld. U mag  en kan dan zelf geen geld meer uitgeven zonder toestemming van de bewindvoerder. Onze bewindvoerders regelen dan ook de praktische zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte of het aanvragen van bijstand en huurtoeslag.

Wie doet de bewindvoering?

Bewindvoering wordt altijd aanvraagt via de rechtbank. U mag altijd aangeven wie uw bewindvoerder wordt. Dit is ook belangrijk want het is een traject dat je samen gaat doorlopen. Met Kerff gebeurt dit altijd persoonlijk, duidelijk en met vertrouwen.

Wat zijn de regels?

Bij Bewindvoering gelden strakke regels, het is immers een wettelijke maatregel. Bewindvoering kan tijdelijk zijn of voor altijd. De bewindvoerder moet een keer per jaar (en aan het einde van de bewindvoering) verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze verantwoording bestaat uit bewijsstukken wat wij geregeld hebben op het gebied van inkomsten en uitgaven. Er vindt dus altijd onafhankelijk controle plaats.

Beschermingsbewind meerderjarigen

De kantonrechter kan een bewind instellen over de goederen van een persoon wanneer deze door lichamelijke en/of geestelijke toestand (tijdelijk) zijn vermogensrechtelijke/financiële belangen niet langer zelf naar behoren kan waarnemen/beheren (artikel 1:431 BW), de kantonrechter kan een bewind ook instellen wanneer er sprake is van problematische schulden. Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de cliënt of namens de cliënt door een familielid of directe betrokkenen van de cliënt. De aanvraag voor bewindvoering word ingediend bij de Kantonrechter. Kerff Bewindvoeringen kan u begeleiden bij het indienen van een aanvraag voor bewindvoering of namens u de aanvraag indienen bij de kantonrechter. Wanneer er door de kantonrechter een bewind wordt ingesteld verloopt het beheer van de financiën van de cliënt voortaan via Kerff Bewindvoeringen.