Onze diensten

Bewindvoering

Bewindvoering wordt via de rechtbank aangevraagd en daarna worden uw financiële zaken beheerd en bepaald door de bewindvoerder. Dit kan u of een naaste helpen om controle te krijgen en te hebben over de inkomsten en uitgaven. Het is een traject dat intensief samen wordt aangegaan.

Meer informatie >

Budgetbeheer

Als u schulden heeft en uw financiële situatie is niet meer in balans dan is budgetbeer de uitkomst. Wij nemen het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over. Bij budgetbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank. Er is een volmacht die de afspraken tussen u en ons beschrijft.

Meer informatie >

Mentorschap

Mentorschap wordt uitgevoerd wanneer de cliënt niet meer in staat is om in eigen zorg te voorzien of hier beslissingen over te maken. Mentorschap wordt gezien als een uiterst redmiddel. Alle beslissingen over lichamelijke en geestelijke aspecten worden door onze bewindvoerders genomen.

Meer informatie

Zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw volledige focus kunnen leggen op de zorg voor uw cliënt. De cliënt heeft rust en stabiliteit nodig. De meeste cliënten met financiële problemen of een onstabiele financiële situatie ervaren hierdoor stress wat de cliënt niet ten goede komt. Op zo’n moment is het tijd voor Kerff.

Meer informatie

Samen voor een stabiele toekomst

Wij geloven in een toekomst gerichte aanpak. Dit betekent dat het traject op deze manier wordt opgebouwd. Streven naar overzicht, stabiliteit en rust. Eigenlijk ook de drie fases van onze aanpak. In de eerste fase gaan we samen overzicht creëren van inkomsten, uitgaven, schulden en verplichtingen. We gaan orde en structuur aanbrengen in inkomsten en uitgaven door een beheerrekening en leefgeldrekening te hanteren. In deze fase ontstaat er altijd een bepaalde druk. Het leefgeld wordt immers beperkt om de verplichtingen te kunnen voldoen. De bewindvoerder bepaalt wat men kan uitgeven. Langzamerhand ontstaat er stabiliteit dat resulteert in meer inzicht, beter handelen, een goed beheer en uiteindelijk rust.

Als de bewindvoering van tijdelijke aard is, gaan we samen ook vooruit kijken. Dit doen we door te leren. Leren om deze situatie te voorkomen. Leren hoe je je inkomsten en uitgaven in verhouding houdt. In onze persoonlijke gesprekken is dit een vast onderdeel. Achterom kijken waarom zaken zijn gebeurt en vooruit kijken om deze in de toekomst te voorkomen. Ook hier nemen wij de tijd voor.

Onze diensten

Kerff Bewindvoeringen bied verschillende diensten aan, onder deze diensten vallen beschermingsbewind, mentorschap, budgetbeheer en uitvoering van een levenstestament. Op deze website vindt u informatie over onze diensten. U kunt ten alle tijden een vrijblijvende kosteloze afspraak maken om meer informatie te krijgen over onze diensten en om samen met een van onze medewerkers te kijken welke dienst(en) er passen bij uw behoeften en situatie.

Taken van de bewindvoerder

Wanneer een cliënt onder bewindvoering is gesteld word het beheer van de financiën van de cliënt onder beheer van de bewindvoerder geplaatst. De bewindvoerder draagt uitsluitend zorg over de financiële handelingen van de cliënt. De bewindvoerder moet er zorg voor dragen dat het vermogen van de cliënt dat onder beheer is geplaatst door de kantonrechter in stand word gehouden en conform de wetgeving wordt beheerd en beschermd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij wordt er per cliënt een overzicht overhandigt van de volgende gegevens

1. Het ontvangen inkomen
2. Het totaalbedrag van de vaste lasten
3. Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
4. Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
5. Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.
6. Overzicht van alle waardevolle bezittingen

De bewindvoerder beheerd gedurende het jaar de administratie over het vermogen van de cliënt dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld. Daarbij verzorgt de bewindvoerder onder andere de volgende zaken:

1. De belastingaangifte
2. Het aanvragen van huursubsidie
3. Het aanvragen van subsidies en bijzondere bijstand
4. Het aanvragen van toeslagen
5. Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen
6. Het indienen van de AWBZ/Wlz
7. Het controleren van de verzekeringen
8. De contacten met diverse instellingen
9. De doorbetaling van de vaste lasten
10. De behandeling/doorzending van de post